Privacyverklaring

 

PRIVACY STATEMENT  V.v. Noordwolde

V.v. Noordwolde  hecht  grote waarde aan de privacy van haar supporters, leden, vrijwilligers. V.v Noordwolde  verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens derhalve zo zorgvuldig mogelijk. Dit betekent onder meer dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder treft u aan een uiteenzetting van ons privacy beleid,
 

 

Soorten persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking
V.v.  Noordwolde verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden.

 Voor het lidmaatschap

 Voor de website ( met toestemming )

 

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.

Verstrekking gegevens aan derden
V.v. Noordwolde  zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij vooraf anders is bepaald (zoals in de KNVB standaardvoorwaarden) of indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke plicht.

Andere websites
De website van V.v. Noordwolde  kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door V.v. Noordwolde. Dit privacy statement is niet van toepassing op dergelijke websites en V.v. Noordwolde is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verwerken.
 . Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geldende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Wijzigingen in het privacy beleid
V.v Noordwolde  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord bent met dit privacy statement dient u geen gebruik (meer) te maken van de Website en/of de producten en diensten van V.v. Noordwolde. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Beveiliging
V.v. Noordwolde is bekend met het belang van goede bescherming van de persoonlijke gegevens die aan haar door haar fans, vrijwilligers, leden  worden toevertrouwd. V.v. Noordwolde  treft dan ook diverse administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal of misbruik zo veel als mogelijk te voorkomen.